اگه امام زمان ظهور کنه، به نظرت اولویت کارهاش چیه؟

 اگه امام زمان ظهور کنه، به نظرت اولویت کارهاش چیه؟

 
✅ #حکایت زندگی ۱۶
✅ فصل سوم: انتظار
⬅️ سؤال سوم: اگه امام_زمان (عج) ظهور کنه، به نظرت اولویت کارهاش در جامعه چیه؟
 تهیه شده در: معاونت فرهنگی و هنری مؤسسه دارالحدیث

عنوان تیزر :

اگه امام زمان ظهور کنه، به نظرت اولویت کارهاش چیه؟

عـوامـل تـیـزر

تهیه کننده و کارگردان: علیرضا سرمدی
تدوین و موشن گرافیک: محمد عباسی
تصویر بردار: علی آعلی
تهیه شده در: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث