اگه امام زمان پیشت بود، همینطور زندگی میکردی؟

اگه امام زمان پیشت بود، همینطور زندگی میکردی؟

 
✅ حکایت زندگی
۱۵ ✅ فصل سوم: انتظار
⬅️ سؤال سوم: اگه امام زمان (عج) پیشت بود، همینجوری زندگی میکردی که الان زندگی میکنی؟
⏯ این ویدئو را ببینید...
تهیه شده در: معاونت فرهنگی و هنری مؤسسه دارالحدیث

عنوان تیزر :

اگه امام زمان پیشت بود، همینطور زندگی میکردی؟

عـوامـل تـیـزر

تهیه کننده و کارگردان: علیرضا سرمدی
تدوین و موشن گرافیک: محمد عباسی
تصویر بردار: علی آعلی
تهیه شده در: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث