منتظر امام زمان هستید؟ اگه منتظر نبودید، زندگیتون فرقی هم میکرد؟

اگه منتظر نبودی، زندگیت فرقی هم میکرد؟

✅ حکایت زندگی ۱۴
✅ فصل سوم: انتظار
⬅️ سؤال دوم: منتظر امام زمان هستید؟ اگه منتظر نبودید، زندگیتون فرقی هم میکرد؟
⏯ این ویدئو را ببینید...
تهیه شده در: معاونت فرهنگی و هنری مؤسسه دارالحدیث

عنوان تیزر :

اگه منتظر نبودی، زندگیت فرقی هم میکرد؟

عـوامـل تـیـزر

تهیه کننده و کارگردان: علیرضا سرمدی
تدوین و موشن گرافیک: محمد عباسی
تصویر بردار: علی آعلی
تهیه شده در: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث