اگر رئیس جمهور میشدی؟؟

حکایت زندگی ۹ 
 
فصل دوم: اگر رئیس جمهور بشی
 
سؤال سوم: اگه رییس جمهور بشی، وبرادرت یا پسرت یک تخلفی بکنه یا یک وام دو ملیاردی ازت بخواد،باهاش چی کار میکنی؟
 
تهیه شده در: معاونت فرهنگی و هنری مؤسسه دارالحدیث
 

عنوان تیزر :

اگر رئیس جمهوربشی وبرادرت تخلف بکنه باهاش چی کارمیکنی؟

عـوامـل تـیـزر

تهیه کننده و کارگردان: علیرضا سرمدی
تصویر بردار: علی آعلی
تدوین: محمد عباسی
تهیه شده در: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث