اگر رئیس جمهور می شدی؟؟

حکایت_زندگی ۷ 

فصل دوم: اگه رییس جمهور بشی

سؤال اول: اگه رییس جمهور بشی، در زندگی شخصی ات لارژ خرج می کنی یا معمولی  

تهیه شده در: معاونت فرهنگی و هنری مؤسسه #دارالحدیث

عنوان تیزر :

اگه رییس جمهور بشی در زندگی شخصی لارژ خرج میکنی یا...؟

عـوامـل تـیـزر

تهیه کننده و کارگردان: علیرضا سرمدی
تدوین: محمد عباسی
تصویر بردار: علی آعلی
تهیه شده در: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث