سبک زندگی فاطمی سؤال پنج

حکایت زندگی ۵

اگه حضرت زهرا (س) در زمان ما زندگی میکرد، چه وسایلی از وسایل امروزی جزو جهیزیه و لوازم منزل اش بود؟

⏯ این ویدئو را ببینید...

عنوان تیزر :

اگه حضرت زهرا در زمان ما زندگی میکرد، چه وسایلی داشت؟

عـوامـل تـیـزر

تهیه کننده و کارگردان: علیرضا سرمدی
تدوین: محمد عباسی
تصویر بردار: علی آعلی
تهیه شده در: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث