سبک زندگی فاطمی سؤال اول

حکایت زندگی ۱
 اگه بخوای علاقه ات را به حضرت زهرا (س) نشون بدی چه کار می کنی؟

 

عنوان تیزر :

اگه بخوای علاقه ات را به حضرت زهرا نشون بدی چکارمیکنی؟

عـوامـل تـیـزر

تهیه کننده و کارگردان: علیرضا سرمدی
تدوین: محمد عباسی
تصویر بردار: علی آعلی
تهیه شده در: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث