آرشیـو تـیـزرهـا

ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1اگه امام زمان ظهور کنه، به نظرت اولویت کارهاش چیه؟سرمدی علیرضا961397
2اگه امام زمان پیشت بود، همینطور زندگی میکردی؟سرمدی علیرضا531397
3اگه منتظر نبودی، زندگیت فرقی هم میکرد؟سرمدی علیرضا781397
4اگه امام زمان امسال ظهور کنه، آمادگی همراهیشونو داری؟سرمدی علیرضا481397
5نهی از منکر شدم، به بدترین شکل ممکن هم شدمسرمدی علیرضا2221396
6چرا با شنیدن این اسم، فقط یاد بعضی چیزا میفتیم؟!سرمدی علیرضا1101396
7خدا هم ممکنه تر و خشک را با هم بسوزونه؟سرمدی علیرضا1441396
8اگر رئیس جمهوربشی وبرادرت تخلف بکنه باهاش چی کارمیکنی؟سرمدی علیرضا1511396
9اگه رییس جمهور بشی بیشتر به قشرضعیف توجه میکنی یا مرفهسرمدی علیرضا881396
10اگه رییس جمهور بشی در زندگی شخصی لارژ خرج میکنی یا...؟سرمدی علیرضا1021396
11ساده زیستی برای دختران امروزی، یعنی چه جور زندگی ای؟سرمدی علیرضا1871396
12اگه حضرت زهرا در زمان ما زندگی میکرد، چه وسایلی داشت؟سرمدی علیرضا931395
13شوهر پولدار بد اخلاق بهتره یا بی پول خوش اخلاق؟سرمدی علیرضا2351395
14حاضری از خودت کم بذاری و بدی یه نفر نیازمند؟ درچه حد؟سرمدی علیرضا791395
15در شرایط سخت همسرتون، چه جوری باهاش برخورد میکنید؟سرمدی علیرضا761395
16اگه بخوای علاقه ات را به حضرت زهرا نشون بدی چکارمیکنی؟سرمدی علیرضا2151395