آرشیـو تـیـزرهـا

ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1اگه امام زمان ظهور کنه، به نظرت اولویت کارهاش چیه؟سرمدی علیرضا6571397
2اگه امام زمان پیشت بود، همینطور زندگی میکردی؟سرمدی علیرضا3991397
3اگه منتظر نبودی، زندگیت فرقی هم میکرد؟سرمدی علیرضا4221397
4اگه امام زمان امسال ظهور کنه، آمادگی همراهیشونو داری؟سرمدی علیرضا3141397
5نهی از منکر شدم، به بدترین شکل ممکن هم شدمسرمدی علیرضا8741396
6چرا با شنیدن این اسم، فقط یاد بعضی چیزا میفتیم؟!سرمدی علیرضا3611396
7خدا هم ممکنه تر و خشک را با هم بسوزونه؟سرمدی علیرضا5601396
8اگر رئیس جمهوربشی وبرادرت تخلف بکنه باهاش چی کارمیکنی؟سرمدی علیرضا4311396
9اگه رییس جمهور بشی بیشتر به قشرضعیف توجه میکنی یا مرفهسرمدی علیرضا1761396
10اگه رییس جمهور بشی در زندگی شخصی لارژ خرج میکنی یا...؟سرمدی علیرضا3611396
11ساده زیستی برای دختران امروزی، یعنی چه جور زندگی ای؟سرمدی علیرضا5481396
12اگه حضرت زهرا در زمان ما زندگی میکرد، چه وسایلی داشت؟سرمدی علیرضا3391395
13شوهر پولدار بد اخلاق بهتره یا بی پول خوش اخلاق؟سرمدی علیرضا6251395
14حاضری از خودت کم بذاری و بدی یه نفر نیازمند؟ درچه حد؟سرمدی علیرضا1651395
15در شرایط سخت همسرتون، چه جوری باهاش برخورد میکنید؟سرمدی علیرضا1661395
16اگه بخوای علاقه ات را به حضرت زهرا نشون بدی چکارمیکنی؟سرمدی علیرضا6051395