آرشیـو تـیـزرهـا

ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1اگه امام زمان ظهور کنه، به نظرت اولویت کارهاش چیه؟سرمدی علیرضا3021397
2اگه امام زمان پیشت بود، همینطور زندگی میکردی؟سرمدی علیرضا1311397
3اگه منتظر نبودی، زندگیت فرقی هم میکرد؟سرمدی علیرضا2251397
4اگه امام زمان امسال ظهور کنه، آمادگی همراهیشونو داری؟سرمدی علیرضا1271397
5نهی از منکر شدم، به بدترین شکل ممکن هم شدمسرمدی علیرضا5131396
6چرا با شنیدن این اسم، فقط یاد بعضی چیزا میفتیم؟!سرمدی علیرضا2151396
7خدا هم ممکنه تر و خشک را با هم بسوزونه؟سرمدی علیرضا3221396
8اگر رئیس جمهوربشی وبرادرت تخلف بکنه باهاش چی کارمیکنی؟سرمدی علیرضا2711396
9اگه رییس جمهور بشی بیشتر به قشرضعیف توجه میکنی یا مرفهسرمدی علیرضا1231396
10اگه رییس جمهور بشی در زندگی شخصی لارژ خرج میکنی یا...؟سرمدی علیرضا2091396
11ساده زیستی برای دختران امروزی، یعنی چه جور زندگی ای؟سرمدی علیرضا3711396
12اگه حضرت زهرا در زمان ما زندگی میکرد، چه وسایلی داشت؟سرمدی علیرضا1951395
13شوهر پولدار بد اخلاق بهتره یا بی پول خوش اخلاق؟سرمدی علیرضا4291395
14حاضری از خودت کم بذاری و بدی یه نفر نیازمند؟ درچه حد؟سرمدی علیرضا1131395
15در شرایط سخت همسرتون، چه جوری باهاش برخورد میکنید؟سرمدی علیرضا1071395
16اگه بخوای علاقه ات را به حضرت زهرا نشون بدی چکارمیکنی؟سرمدی علیرضا4041395